Kentsel Dönüşüm Vekaletname Örneği
0
(0)

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Nedir?

Sürekli güncellenen kentsel dönüşüm yönetmeliği yapı sahiplerinin kafasını karıştırıyor. Kentsel Dönüşüm ile ilgili daha basit ve yalın halde neler yapmanız gerektiğini, hangi evrakları hazırlamanız gerektiğini ve destek paketlerini bilmiyor musunuz? O zaman gelin hep birlikte hem yönetmeliği hem de destekleri faizleri ve avantajlarınızı inceleyelim.

Öncelikle Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği İçeriği nedir onu bir inceleyelim. Tam yönetmeliğe ulaşmak ve 6306 sayılı kanunu detaylı olarak incelemek isterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yasa genel olarak 1999 depremi öncesi yapılmış olan binaların yeniden, yönetmeliklere uygun ve sağlam bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır. Zaten yönetmeliğin ilk maddesi şu şekilde

Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.”

amacını açıkça beyan edecek şekilde yazılmıştır.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği gereği yapılacak binalarda özel bankalar ve devlet bankaları tarafından kredi faiz destekleri, kira yardım destekleri gibi destekler söz konusudur ve evlerini yenilemek isteyenlerin maliyetleri maksimum oranda düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu destekler her yıl belirli oranlarda güncellenmekte ve olası enflasyon, döviz kuru gibi ekonomik etkenlerden oluşacak zararı engellemek amaçlanmıştır.

Doğru bir inşaat firması ile çalışmak kentsel dönüşüm yönetmeliğine ters düşebilecek her türlü sorunu yaşamanızın önüne geçecektir. Daha önce devlet kurumları için iş yapmış, kamu binalarının güçlendirilmesinde bulunmuş, devlete iş yapmış firmalar ile çalışmanız her türlü yasa ve yönetmeliğe uygun, haklarınızı tam alabileceğiniz iş yapabilmeniz konusunda size fayda sağlayacaktır. Kentsel Dönüşüm Sözleşmesi imzalayacağınız firma yalnızca kendi gelirini değil sizlerin de menfaatlerini korumalıdır. Doğru sözleşme için mutlaka bir hukuk danışmanından destek almalı ve sözleşme hazırlatmalı, müteahhit tarafından size sunulan sözleşmenin güncellenmesi için bu hukuk danışmanı ile çalışmalısınız. Sözleşmenizde kullanılacak ürünlerin marka ve modellerine kadar, kalite seviyesine kadar belirtmeli ve iki taraf için de belirli cezai şartlar koydurmalısınız.

İki taraf açısından avantajlı, cezai şartları bulunan, net ve noter onaylı bir sözleşme imzaladıktan sonra Kentsel Dönüşüm Vekaletnamesi vermeniz, böylelikle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmeniz gerekmektedir. Yıkım öncesi evi boşaltma ve kira yardımı konusunda  yönetmelikte belirtilen şartlar aynen şu şekildedir;

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yapılacak Yardımlar ve Tahliye

Kira yardımı ve diğer yardımlar

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye veya yıkım tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır. (Değişik cümle:RG-24/4/2020-31108)(6) Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. (Değişik cümle:RG-24/4/2020-31108)(6)  Aylık kira bedeli Bakanlıkça belirlenir. İnşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki yapıda ikamet edilen bağımsız bölümlerin malik, kiracı ve sınırlı ayni sahipleri faydalanır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tahsisi yapılabilir.”

 Yukarıda da belirttiğimiz gibi yardımlara pek çok konuda evlerin yenilenmesi için imkanlar sunulmaktadır.

Binanızı kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek için bize ulaşın! 0212 544 0 408

Bu gönderi ne kadar faydalı oldu?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir yanıt yazın

Uzmanla Görüşün