Hizmet

Bina Güçlendirme Yapı Güçlendirme

Bina Güçlendirme hakkında sizlere rehber olacak yazımızı detaylı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bina güçlendirme yapılmadan önce bina yapısal olarak analiz edilerek hangi yöntemin doğru olduğuna karar verilmelidir. Binayı güçlendirmek mi yoksa kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden inşa etmek mi sorusunun yanıtı binanın teknik analizinden sonra ortaya çıkar.

Her bina, bulunduğu konum ilçe ve imar planı farklılıklarına bağlı olarak farklı değerlendirilir. Binanın yeniden yapılması halinde kat ve kullanım alanlarında bir değişiklik olmayacaksa binayı yeniden yapmak sağlıklı bir çözüm olabilir. Öte yandan yasal sınırlamalar dolayısıyla binanın yeniden yapılması halinde alan kaybı yaşanıyorsa bu durumda bina güçlendirme çalışması yapmak doğru olabilir. Binanın bina güçlendirme çalışmasına uygun olup olmadığı veya uygunsa hangi yöntem kullanılarak güçlendirme yapılması gerekliliği analiz çalışması ile ortaya çıkar.

Bina Güçlendirme Analiz Çalışması Nasıl Yapılır?

Binanın mevcut projesi ile binanın rölevesi arasında herhangi bir fark olup olmadığı kontrol edilir. Binanın taşıyıcı elemanlarında proje ile herhangi bir farklılık olup olmadığı tespit edilir. Binanın zemin etüdü ve karot analizlerine göre ise binanın performans haritası çıkartılır. Bu doğrultuda bina güçlendirme çalışmasına ilişkin genel bir rapor hazırlanır ve bina güçlendirme analizi tamamlanmış olur. Bina güçlendirme analizi sonrasında binaya en uygun güçlendirme modeli ve bunun yaklaşık maliyeti ortaya çıkmış olur.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binanın Yıkılması Mı, Bina Güçlendirme Yaptırmak Daha Mantıklıdır?

Mevcut yapıların büyük bölümü bugünkü şartlara göre yapılmamıştır. Mevcut yapıların büyük bölümü inşa edildikleri tarihteki şartlara göre de yapılmamıştır.

Yapılmış olanların da zamana ya da yaşanılan depremlere bağlı etkiler nedeni ile deprem yükü taşıma güçlerinde önemli azalmalar oluşmuş olabilir. Güçlendirme, yapıyı revize edecek, yapıya hayat verecek bir uygulamadır.Fakat gerekli analizler yapılmadan yapının genel özellikleri zemin ve malzeme özellikleri konusunda gerekli gözlem ve deneyler yapılmadan kesinlikle güçlendirme yapılmamalıdır. Aksi halde yapısal riskleri azaltmış değil arttırmış olabiliriz.

Bilinçsiz onarım;

 • Kolon mantosu rijitliği arttırır, dolayısı ile peryod azalır. Bu daha büyük eylemsizlik kuvvetlerine neden olabilir,
 • Mantolanmış kolonlar asimetri oluşturarak burulmaya neden olabilir,

 

3 ana etken şunlardır;

 • Yetersiz Süneklik
 • Yetersiz Dayanım
 • Yetersiz Rijitlik

 

Binanın Depreme Dayanıklı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusunun cevabı binanın yapısal riskinin ölçülmesiyle yanıtlanır. Bir binanın deprem açısından güvenli olup olmadığı şu maddelere bakılarak söylenebilir;

 • Bina projesiz yapılmış ise (düşey yatay yükler malzeme zemin taşıyıcı sistem her şey belirsiz)
 • Binaya projede öngörülmeyen eklemeler yapılmış ise (kat eklenmesi yüklerin projede öngörülen yüklerin üzerine çıkarılması)
 • Binada projede öngörülmeyen eksiltmeler yapılmış ise (bazı gereksiz(!) kolonlar yıkılmışsa, kiriş ve perdelerde delikler açılmış donatılar kesilmiş ise)
 • Zeminin özellikleri proje safhasında doğru olarak göz önüne alınmamış ise (Adapazarı, dolgu zemin üzerine inşa edilen konutlar)
 • Malzeme özellikleri ve miktarı projeye uygun değil ise (az çimento, kalitesiz çimento, az boyuna ve enine donatı, uygun olmayan donatı detayları, donatı türü hazır beton kalitesiz kum ve çakıl)
 • Yapı planda (yapay düzlemde) düzensiz ise (ilave burulma etkileri oluşur)
 • Yapı düşey düzlemde düzensiz ise,
 • Donatı detayları uygun değil ise,
 • Hasar yeri ve türü kontrol edilemiyor ise (kolon kiriş mekanizmaları kesme eğilme hasarı)
 • Bina zamana bağlı hasar görmüş ise (“İstanbul da en yaygın” Korozyon)
 • Kısa kolonlar var ise,
 • Bina daha önce deprem hasarı görmüş ise (bazı taşıyıcı elemanların kapasiteleri azalmış yada yitirilmiş olabilir)

 

Bu maddelere ek olarak yapılaşma sırasında bilinen fay hatlarına yakınlaştıkça risk de artar. Olası depremin büyüklüğü veya şiddeti yüksek risk taşıyan bölgelerde yapılaşma ile doğru orantılı olarak binanın dayanımını etkileyebilir.

Neden Bina Güçlendirme Yapılmalıdır?

Bina Güçlendirme 1

Güçlendirme inşaatı şu nedenlerden dolayı avantajlıdır;

Yönetmeliklerin değişmesi

Kullanımın değişmesi

Uygulama zaman avantajı

Mevcut şartların korunması

Güçlendirme, yapı özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Bir yapı için uygulanan güçlendirme yöntemi diğer yapı için uygun olmayabilir. Yapılar ayrıntılı şekilde incelendikten sonra güçlendirme yöntemine karar verilmelidir.

Güçlendirme konusu 2 ana noktada çözümlenebilir;

Eleman Güçlendirmesi

Sistem İyileştirmesi

Bina güçlendirmede alternatif çözümler ise şunlardır;

Temel yalıtımı

Titreşim sönümleyiciler

Yapı ağırlığının azaltılması

Bina güçlendirme ile ilgili çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Peki Bina Güçlendirme ile ilgili en yeni teknolojiler ve en sık kullanılan yöntemler hangileri?

İşte bina güçlendirme için uygulanan yöntemler;

 • Mevcut Yapı Elemanlarının Kapasitesinin artırılması (Mantolama)
 • Takviye Perdesi Eklenmesi
 • Radye Temel Eklenmesi
 • Çelik Takviye Elemanları Kullanımı
 • Korozyon Tamiri
 • Ankraj Çekme Testleri
 • Yığma Yapı Takviye
 • Karbon Fiber Uygulaması
 • Kupon Testi
 • Çekme Testi
 • Betonarme Eleman (Kolon, Perde, Kiriş, Çapraz, Diyafram vb.) veya bunlardan oluşan çerçeveler ekleme
 • Radye Temel Uygulaması

 

UNUTMAYIN! BİLİNÇSİZ ONARIM/GÜÇLENDİRME YARAR YERİNE ZARAR GETİREBİLİR!

Bina güçlendirme ile ilgili sorularınız için bizi arayın: 0212 544 0 408

Hemen Arayın