Kat Karşılığı İnşaat

Kentsel Dönüşüm kapsamında mevcut arsaya en uygun profesyonel yapı çözümleri.

Uzman teknik altyapı ile maksimum fayda.

Arsa paylaşımlı kat karşılığı konut inşaatında bütünleşik hizmetler.

Konut İnşaatları

Sıfırdan bir güvenliğin temelllerini kent dokusuna uygun modern tasarım mimarisi ile depreme dayanıklı güvenli ve konforlu yapılar üreterek atıyoruz.

Site Konut İnşaatları

Otel Kompleks İnşaatları

Tekil Yapı Mimari Çözümler

Ticari Yapılar

Çelik Manto

Çelik Manto ile sağlanabilenler;

Süneklilik artabilir,

Sık yerleştirilen ve köşelerdeki korniyerlere kaynaklanan lamalar kolonun sünekliliğini artırır,

Kolonun eksenel yük kapasitesi arttırılabilir,

Köşelerdeki korniyerlerin kesit alanı ayarlanarak bu korniyerlerle ek bir eksenel yük kapasitesi yaratılabilir.

Polikarbon Malzemeyle Güçlendirme

Yapı Performansının Belirlenmesi

Can Güvenliği (CG)

Kirişlerin en fazla %20 si ve kolonların bir kısmı ileri hasar bölgesine geçebilir. İleri hasar bölgesindeki kolonların, kattaki bütün kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine toplam katkısı %20 nin altında olmalı. Diğer taşıyıcı elemanların tümü minimum hasar bölgesi yada belirgin hasar bölgesinde olmalıdır. Güçlendirilmesi üzerine güvenlik(hasar) sınırını aşan elemanların sayısı ve dağılımına bağlı olarak karar verilmeli.

Göçmenin Önlenmesi (GÖ)

Kirişlerin en fazla %20 si ve kolonların bir kısmı göçme bölgesine geçebilir. Göçme bölgesindeki kolonların, kattaki bütün kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine toplam katkısı %20 nin altında olmalı. Göçme bölgesindeki elemanların durumu yapı kararlılığını bozmamalıdır. Diğer taşıyıcı elemanların tümü minimum hasar, belirgin hasar ve ileri hasar bölgelerinde olmalıdır.

Deprem Testi Yapı Performansının Belirlenmesi (DT)

Anıl İnşaat ekiplerince bina dinamiklerinin incelenerek yapı analizi yapılması.

Donatı Analizleri

Korozyon Katsayılarının Belirlenmesi

Grafiksel Yapı Çizimlemeleri

2007 deprem yönetmeliğine göre 3 boyutlu modelleme

Röleve Çalışmaları

Çelik Şerit FRP Uygulamaları

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güçlendirme Projesi

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güçlendirme İnşaatı

Yapı Risk Analizleri Deprem Dayanıklılık Testi