Profesyonel Kentsel Dönüşüm Çözümleri

Şirket Profili

Şirket Profilimiz

1979 yılından bu yana inşaat sektörünün içerisinde olan ANIL İNŞAAT bilgi ve birikimi 17 Ağustos 1999 depreminden sonra artan nitelikli yapı ihtiyacı ve var olan yapıların güçlendirme gereksinimi ile Türkiye nin ilk Yapı Güçlendirme platformunu oluşturmuştur.

Bu amaçla ANIL İNŞAAT Kentsel Dönüşüm kapsamında depreme karşı alternatif güçlendirme uygulamaları ile yapı denetim ve proje kontrolü için gerekli yasal yeterliliği…

Hizmetler

Hizmetlerimiz

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Bina Yenileme
Yapı Güçlendirme Projesi
Yapı Güçlendirme Uygulamaları
Yapı Risk Deprem Dayanıklılık Testleri
Çelik Manto & Güçlendirme Hizmetleri
Yapı Performansının Belirlenmesi
Grafiksel Yapı Çizimlemeleri
Bina Güçlendirme Analizi

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm bir kentin yeniden dekore edilmesi anlamına da geliyor. Teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuş eski yapıların mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden yapılarak yeni oluşturulan kent dokusuna uygun yapı yönetmeliklerine uygun güvenli ve modern şekilde yeniden inşa edilmesidir. .

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel Dönüşüm kapsamında bina güçlendirme yapılması ile ilgili merak edilen detaylar;

Kentsel dönüşüm kapsamında özellikle risk teşkil ettiği düşünülen binalarda kat maliklerinden birinin riskli yapı raporu alması durumunda, kat malikleri, kat mülkiyeti kanununa göre 4/5 oranını sağlaması ile güçlendirme kararı alabilir. Binanın depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için 4/5 oranı sağlanamıyorsa tespit davası açılarak maliklerin avantajına olan bina güçlendirme oluru mahkeme kararıyla alınabilir.

Mahkeme kararının alınması için hazırlanacak güçlendirme raporu, güçlendirme proje ve hesapları hukuki süreçte mahkemeye sunulabilir.

Güçlendirme kararı alırken, binanın yeni imar durumunda varsa alan kayıplarını göz önüne alınır. Güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranı %40’ı geçmemelidir.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların güçlendirilmesinde kentsel dönüşümün tüm avantajları geçerlidir. Buna göre daire sahiplerine 2019 yılı için büyükşehirlerde aylık 960 TL kira yardımı yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirme çalışmaları için her daire sahibine 50.000 TL güçlendirme kredisi verilmektedir.

Bina güçlendirme nedir? Her bina güçlendirilebilir mi?

Tüm binalar teknik olarak güçlendirilebilir. Yapısal güçlendirme projesi oluşturulurken, yapının mevcut durumu dikkatlice tetkik edilir. Yapının mevcut statik ve mimari rolövesi alınır. Deprem yönetmeliğinde tarif edilen şekilde, yapıda kullanılan malzeme kalitesinin anlaşılabilmesi için karot numuneleri, gerekli donatı analizleri ve fiziki kontroller için beton sıyırmaları yapılır. Ayrıca yapının oturduğu zemin koşullarının analizi için sismik zemin etüdü yapılır. Elde edilen data ve parametreler ışığında mevcut yapının statik modellemesi yapılarak düşey yükler ve deprem etkisi altında davranışları belirlenir. Yapının davranışına, kullanım amacına ve sürecine göre güçlendirme metodları belirlenerek yapısal deprem güvenliği şartlarına göre yapının detaylı güçlendirme projesi çizilir.

İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgeleri ve kat mülkiyeti tapuları yapının depreme karşı güvenli olduğunun ispatı değildir. Önümüzdeki günlerde bakanlıkça, imar barışından yararlanan yapıların deprem güvenliğinin araştırılmasıyla ilgili talep geleceğini ve her binadan deprem güvenliği ile ilgili rapor alınması öngörülmektedir. Deprem güvenliğini sağlamayan çoğu binanın kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesi yapılacaktır.

Yapı kayıt belgesi alınmış ve imarı bulunmayan yapılar, deprem güvenliğini sağlamıyorsa, yapının yıkılması durumunda tekrar yapı ve imar izni alamayacaktır. Bu durumda yapının güçlendirilmesi en sağlıklı çözüm olacaktır.

ANIL İNŞAAT bina güçlendirme yapısal profesyonel güçlendirme çözümleri konusunda tüm süreçleri anahtar teslimine kadar yürütür.

Bina Güçlendirmede kullanılan teknikler nelerdir?

Riskli binaların kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesi için beton kolon manto ve deprem perdeleri ile bina güçlendirilmesi, çelik kolon ve manto, çelik perde ve kiriş ile bina güçlendirilmesi, FRP güçlendirme gibi uygulama yöntemleri tercih edilebilir. Yapı için hangi uygulama yönteminin uygulanması gerektiği binada yapılan analizler sonucu ortaya çıkar.

ANIL İNŞAAT Yapı Güçlendirme’nin yürüttüğü projelerde bina güçlendirme çalışmaları TBDY-2018 yönetmeliğine göre tasarlanarak hesapları yapılır. Güçlendirme yapılan bina ile yeni yapılan bina arasında deprem güvenliği açısından hiçbir fark yoktur.