46+

Yıllık

Tecrübe

Kentsel Dönüşüm

İnşaat Yapı Çözümlerinde Profesyonel

Deneyim.

ANIL İNŞAAT'ın profesyonel deneyimi ve ISO 9001 kalite standardına sahip hizmet kalitesi ile tanışmak için hemen bize ulaşın.

Anıl İnşaat 1

Şirket Profili

1977 yılından bu yana inşaat sektörünün içerisinde yer alan ANIL İNŞAAT bilgi ve birikimi, hayata geçirdiği tüm projelerde, sürekli değişen ihtiyaç ve beklentileri yakından takip ederek, ihtiyaca en uygun esnek çözümleri sunarken, kalite standartlarını da yukarı çekmeye özen gösteriyor.

Alt ve üst yapıları en son teknolojilerle oluşturulmuş, deprem yönetmeliğine uygun, arazinin gerektirdiği en uygun inşaat tekniklerini kullanarak, dayanıklı, güvenli ve çağdaş yaşam alanları geliştiriyoruz.

Anıl İnşaat 2

Hizmetler

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Bina Yenileme
Yapı Güçlendirme Projesi
Yapı Güçlendirme Uygulamaları
Yapı Risk Deprem Dayanıklılık Testleri
Bina Güçlendirme Analizi
Çelik Manto & Güçlendirme Hizmetleri
Yapı Performansının Belirlenmesi
Grafiksel Yapı Çizimlemeleri
Endüstriyel Yapı İnşaatları

Anıl İnşaat 3

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm bir kentte mevcutta bulunan yapı stoğunun, bölgedeki arazi ve zemin koşullarının gereklilikleri göz önüne alınarak, depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Kentsel Dönüşüm kapsamında teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuş eski yapılar, mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden yapılarak, yeni oluşturulan kent dokusuna ve yapı yönetmeliklerine uygun, güvenli ve modern şekilde yeniden inşa edilir.

Her bina güçlendirilebilir mi?

Bina güçlendirme nedir?.

Tüm binalar teknik olarak güçlendirilebilir. Yapısal güçlendirme projesi oluşturulurken, yapının mevcut durumu dikkatlice tetkik edilir. Yapının mevcut statik ve mimari rolövesi alınır. Deprem yönetmeliğinde tarif edilen şekilde, yapıda kullanılan malzeme kalitesinin anlaşılabilmesi için karot numuneleri, gerekli donatı analizleri ve fiziki kontroller için beton sıyırmaları yapılır. Ayrıca yapının oturduğu zemin koşullarının analizi için sismik zemin etüdü yapılır. Elde edilen data ve parametreler ışığında mevcut yapının statik modellemesi yapılarak düşey yükler ve deprem etkisi altında davranışları belirlenir. Yapının davranışına, kullanım amacına ve sürecine göre güçlendirme metodları belirlenerek yapısal deprem güvenliği şartlarına göre yapının detaylı güçlendirme projesi çizilir.

İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgeleri ve kat mülkiyeti tapuları yapının depreme karşı güvenli olduğunun ispatı değildir. Önümüzdeki günlerde bakanlıkça, imar barışından yararlanan yapıların deprem güvenliğinin araştırılmasıyla ilgili talep geleceğini ve her binadan deprem güvenliği ile ilgili rapor alınması öngörülmektedir. Deprem güvenliğini sağlamayan çoğu binanın kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesi yapılacaktır.

Yapı kayıt belgesi alınmış ve imarı bulunmayan yapılar, deprem güvenliğini sağlamıyorsa, yapının yıkılması durumunda tekrar yapı ve imar izni alamayacaktır. Bu durumda yapının güçlendirilmesi en sağlıklı çözüm olacaktır.

ANIL İNŞAAT bina güçlendirme yapısal profesyonel güçlendirme çözümleri konusunda tüm süreçleri anahtar teslimine kadar yürütür.

Bina Güçlendirmede kullanılan teknikler nelerdir?

Riskli binaların kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesi için beton kolon manto ve deprem perdeleri ile bina güçlendirilmesi, çelik kolon ve manto, çelik perde ve kiriş ile bina güçlendirilmesi, FRP güçlendirme gibi uygulama yöntemleri tercih edilebilir. Yapı için hangi uygulama yönteminin uygulanması gerektiği binada yapılan analizler sonucu ortaya çıkar.

ANIL İNŞAAT Yapı Güçlendirme’nin yürüttüğü projelerde bina güçlendirme çalışmaları TBDY-2018 yönetmeliğine göre tasarlanarak hesapları yapılır. Güçlendirme yapılan bina ile yeni yapılan bina arasında deprem güvenliği açısından hiçbir fark yoktur.

Anıl İnşaat

Projeler

Projeler

Tamamladığımız Projelerimiz

Blog.

  • Deprem Dayanıklılık Testi Nedir?

    1999 depreminden sonra yapıların güvenliği çok daha fazla gündeme gelmiştir. Devlet bazında alınan önlemlerle güvenli yapıların inşa edilmesi sağlanmış, denetimler arttırılmış bunun yanında inşaat teknolojileri de gelişmiştir...

Uzmanla Görüşün