Blog

Kat Karşılığı İnşaat Müteahhitlik Hizmeti

Büyükşehirlerde bulunan inşaat yapımına uygun arazilerde konut veya işyerine uygun betonarme yapıların inşa edilmesi son dönemde çok fazla gündeme gelmektedir. Kat karşılığı inşaat nedir? Yapı inşaatına uygun herhangi bir alanda bulunan arsa üzerine inşa edilecek inşaat içinden pay vermek suretiyle arsa sahibi ve inşaat işinin yüklenicisi müteahhit arasında kurulacak ortaklıkla yapılan inşaat tipine kat karşılığı inşaat […]

Deprem Dayanıklılık Testi Nedir?

1999 depreminden sonra yapıların güvenliği çok daha fazla gündeme gelmiştir. Devlet bazında alınan önlemlerle güvenli yapıların inşa edilmesi sağlanmış, denetimler arttırılmış bunun yanında inşaat teknolojileri de gelişmiştir. Türkiye’de birçok bölge deprem bölgesi alanı içerisindedir. Bu nedenle özellikle eski yapıların depreme dayanıklılık durumları merak edilmektedir. Bir yapının depreme dayanıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bunun için deprem […]

İstinat Duvarı Nedir?

İstinat duvarı genellikle belirli bölgelerde zemin dayanıklılığını korumak (kaymaları engellemek) için inşa edilen bir tutma, itme çözümüdür. Genellikle farklı derinliklerde yapılan kazılarda şevlerin dayanıklılığını sağlamak için yapılır. İstinat duvarı inşaatı ayraç olarak kullanılan normal betonarme duvar inşaatları ile sıklıkla karıştırılır. Duvar inşaatı ile istinat duvarı inşaatı aynı değildir. Zira istinat duvarı arkasındaki dolguyu perdeler. Bunun […]

İmar Barışı (Affı) Nedir? Kimler Yararlanabilir? 2022

İmar barışı, imar affı veya kaçak yapı para cezası affı… Pek çok farklı şekilde anılan bu uygulama ilk olarak kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için çıkarılmıştı. Gecekondu veya imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilemeyen yapıların uygulama sorunlarını düzenleyen bir kanun olan imar affı; risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesiyle […]

Epoksi Reçine Nedir?

Epoksi reçine, güçlü yapışkan özellikleriyle bilinir ve onu birçok endüstride çok yönlü bir ürün haline getirir. Özellikle epoksi reçine yalıtımı ısıya ve kimyasal uygulamalara karşı direnç sunarak, basınç altında güçlü bir tutuşa ihtiyaç duyan herkes için ideal bir ürün olmasını sağlar. Epoksi reçine ayrıca ahşap, kumaş, cam, çini veya metal gibi çeşitli malzemelerle kullanılabilen dayanıklı […]

Avcılar Kentsel Dönüşüm

Depremden en çok etkilenen bölgeler arasında bulunan Avcılar’da, kentsel dönüşüm projesi uygulamaları kapsamında daha güçlü ve riskin aza indirildiği bir ilçe oluşturulmaya çalışılıyor. Yaklaşık 6 bin binanın yenilenmesi hedeflenen Avcılar Kentsel Dönüşüm Projesi ile deprem riskine karşı önlem alınması planlanıyor. Avcılar Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında riskli yapıların dönüştürülmesi sonrasında; güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı yaşam […]

Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Nedir?

Zemin İyileştirme uygulamaları, mevcut zeminlerin özelliklerini iyileştirmek için yeniden yapılandırılmasında kullanılan çeşitli jeoteknik tekniklerin uygulanmasıdır. Zemin İyileştirme (Güçlendirme) Nasıl Yapılır? Zemin iyileştirme yöntemlerinin çoğunun temel amacı, deprem sarsıntısı sırasında boşluk suyu basıncında büyük artışları önlemektir. Bu, toprağın yoğunlaştırılması ve/veya drenaj kapasitesinin iyileştirilmesi ile sağlanabilir. Doğru kullanıldığında Zemin İyileştirme uygulamaları, karmaşık sahaların mühendisliğini yapmak, inşaat takibini […]

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı Nedir? (2022)

Taşınmanın hem zorlu bir süreç hem de maddi kaynak gerektiren bir işlem olduğu biliniyor. Ancak kentsel dönüşüm gibi sizi taşınmak zorunda bırakacak önemli bir durumun içindeyseniz, Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı‘ndan yararlanarak bu yükünüzü hafifletmeniz mümkün.  Devlet tarafından vatandaşlara sunulan bir destek olan taşınma yardımından; kentsel dönüşüm kapsamında taşınmak zorunda kalan herkes faydalanabilir. Kentsel dönüşüm nedeniyle […]

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nedir?

Afet bölgesindeki riskli yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilebilir. Bu noktada evleri yeniden inşa edilen kişilerin mağdur durumda kalmaması için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun gereği kira yardımı verilir. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı adı verilen bu yardım; 48 ayı geçmeyecek şartlarla verilir.  Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı almak için, tahliyeden […]

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgeleri Nelerdir?

Kentsel mekan, tarihsel süreç gibi pek çok farklı faktör göz önünde bulundurularak karar verilen kentsel dönüşüm projelerinden biri de Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi olarak sayılabilir.  Fikirtepe semti, 1950’li yıllarda sanayileşme ile birlikte kente göçün bir sonucu olarak oluşan İstanbul’un gecekondu mahallelerinden biridir. 1980’lere gelindiğinde Fikirtepe semtindeki yerleşim, tek katlı gecekondulardan plansız bir apartman bölgesine dönüştü. […]

Uzmanla Görüşün