Hizmetler

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

ANIL İNŞAAT Türkiye’nin çeşitli illerinde yapmış olduğu konut otel ve fabrika inşaatlarıyla temelden bir güvenliğin de adımlarını atıyor. İnşaat sektörüne çağdaş projeler yeni açılımlar gayesiyle yaratıcı çözümleri temelden ihtiyaç sahiplerine sunuyor.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile her proje başlangıcından anahtar teslimine kadar, idari, teknik şartlara uygun, malzeme kalitesinde Dünya standartlarında, proje bazında günümüz değerleriyle örtüşecek ve deprem yönetmeliği gerekliliklerini taşıyacak şekilde tasarlanarak taahhüt edilen zamanda teslim dürüst satış ilkeleri ve tüm ANIL İNŞAAT değerleri ile birlikte kalitemizin hatlarını oluşturur.

Özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerde yapıların sağlam ve depreme dayanıklı olması can ve mal güvenliğinin sağlanması için önem teşkil eder. Eski yapı ve inşaat şartlarına göre yapılmış yapılar zamanla sağlamlığını yitirir. Kent içerisinde belirlenen bölgelerin yeniden yapılanması, yapıların imar planlarına, güncel yapı denetim esaslarına uygun şekilde yeniden inşa edilmesine kentsel dönüşüm denir.  Kentsel dönüşüm kapsamında uygulanan projeler belirlenen fiziksel koşulların yanı sıra dokusal uygunluk normlarına göre de yapılandırılır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞAMALARI

Kentsel Dönüşüm’de Nasıl Bir Yol İzlenir? Kentsel Dönüşüm Nasıl Yaptırılır?

Kentsel Dönüşüm kapsamında bina yıkımı nasıl olur? gibi sorularınız için Kentsel Dönüşüm projelerinde izlenen aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Yapının bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğü yada Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler edinilir. Projelerin arşivlerde bulunamadığı durumlarda mimari ekibimiz tarafından röleve çalışmaları ve taşıyıcı sistem numune ve gözlemleri yapılır.
 • Yapıya “Deprem Risk Raporu” almak için yapıya ait varsa mevcut projeler, tapu (Daire Tapusu, Kat mülkiyeti yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi,
  Tapu Müdürlüğü’nden alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve  Şehircilik Bakanlığına ANIL İNŞAAT tarafından başvuru yapılır.
 • ANIL İNŞAAT ekiplerinin yapıda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu yapı için detaylı Deprem Risk Raporu hazırlanır.
 • Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Deprem Risk Raporu ANIL İNŞAAT tarafından bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst
  yazı eşliğinde sunulur.
 • Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu yapı riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile yapının tapu kütüğüne “Riskli
  Yapı” şerhini koyar. (bu durumda yapının alım satımı yapılabilir)
 • İlgili Tapu Müdürlüğü’nden tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. Bu aşamada resmi yazının tebligatını takip eden 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için
  itiraz hakkı bulunur. Resmi yazının tebliğinden sonra yapı riskli ise 60(altmış) gün içinde yapı maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile “Bina Ortak Karar Protokolü” hazırlanıp imza altına alınır. Burada ilgili yapıda pay sahiplerinin binayı ne zaman nasıl hangi şekilde hangi firmaya ve hangi dağılımla yaptırılacağının kararı oluşturulur.
 • Bina Ortak Karar Protokolü bağlı olan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Buradaki önemli nokta 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınamaz ise yapı için Bakanlıkça yıkım kararı çıkabilir.
 • Yapının kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için yapının bağlı bulunduğu belediyeden ruhsat alınır.
 • Yapının yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira ya da yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz)
 • Kentsel Dönüşüm kira yardımı için yerel belediyeler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne başvurulur. Bu kira yardımı büyük şehirlerde 18 ay / Aylık 1.150 TL ile sınırlıdır.
 • Yapının yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit – inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve kentsel dönüşüm kapsamında
  yeni yapı inşaatına başlanır. Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni yapılacak inşaat, yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullanıldı ise bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetime tabi tutulur.
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan betonarme yapı için bağlı olunan belediyeden yapının depreme dayanıklı ve projesine uygun yapılan eksiksiz bina anlamına gelen İSKÂNLI TAPUSU alınır.

 

Kentsel Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Kentsel dönüşümün avantajları şunlardır;

 • Yeni yapılan binanın mevcut inşaat standartlarına uygun bir şekilde sıfırdan inşaa edilmesi,
 • Varsa değişen zemin koşullarının hesaplamalara katılarak yapının buna göre projelendirilmesi,
 • Binanın depreme daha dayanıklı hale gelmesi,
 • Can ve mal güvenliği,
 • Değişen beklentilere ve ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde projelendirme,
 • Söz konusu taşınmazın gayrimenkul değerinin artması

 

Kentsel Dönüşüm kapsamında binanızın yeniden yapılandırılmasını istiyorsanız kentsel dönüşüm kapsamında binanızın durumuyla ilgili detaylı bir analiz yaptırmak doğru olacaktır.

ANIL İNŞAAT ekipleri tarafından yapılan teknik analizlerin ardından en doğru müteahhitlik çözümü size sunulur. Kentsel Dönüşüm kapsamında sunulan hizmetler hangileridir?

Kentsel Dönüşüm kapsamında binanın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çeşitli hizmetlerden söz etmek mümkündür. Bunlar keşif, analiz, proje, uygulama olarak çeşitli başlıklarda sıralanabilir. Müteahhitlik hizmeti kentsel dönüşüm uygulaması içerisinde yer alan uygulama fazlarından biridir.

Müteahhitlik Hizmeti Nasıl Alınır?

ANIL İNŞAAT’ın Kentsel Dönüşüm kapsamında sunduğu müteahhitlik hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için iletişim bölümündeki iletişim bilgilerimizden bizi arayarak hemen bir Kentsel Dönüşüm Uzmanı ile temasa geçebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kanunu Kapsamında Yapılacak Yardım ve Destekler Nelerdir?

Deprem riskli bölgelerde, rezerv olarak nitelendirilen yapı alanlarında yada risk taşıyan yapılarda yaşayanlara 18 aya kadar kira yardımı yada bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanıyor.

Buna ek olarak, Kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmıyor.

Kira Yada Faiz Desteğinden Kimler Faydalanabiliyor?

Ortak karar ve anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapıları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabiliyor.

Kentsel Dönüşümle ilgili aklınıza takılan diğer soruları Kentsel Dönüşümde Merak Edilen Sorular bölümünde bulabilirsiniz.

Hemen Arayın