Hizmetler

Kentsel Dönüşüm

İçindekiler

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm yapıların mevcut yönetmeliklere uygun olarak yeniden yapılması veya var olan yapıların güçlendirilmesi böylelikle yapıların depreme dayanıklı modern hale getirilmesi ve yapılan yeni binalar ile şehir dokusunun restore edilmesi anlamına geliyor.

ANIL İNŞAAT Türkiye’nin çeşitli illerinde yapmış olduğu konut otel ve fabrika inşaatlarıyla temelden bir güvenliğin de adımlarını atıyor. İnşaat sektörüne çağdaş projeler yeni açılımlar gayesiyle yaratıcı çözümleri temelden ihtiyaç sahiplerine sunuyor.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile her proje başlangıcından anahtar teslimine kadar, idari, teknik şartlara uygun, malzeme kalitesinde Dünya standartlarında, proje bazında günümüz değerleriyle örtüşecek ve deprem yönetmeliği gerekliliklerini taşıyacak şekilde tasarlanarak taahhüt edilen zamanda teslim dürüst satış ilkeleri ve tüm ANIL İNŞAAT değerleri ile birlikte kalitemizin hatlarını oluşturur.

Özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerde yapıların sağlam ve depreme dayanıklı olması can ve mal güvenliğinin sağlanması için önem teşkil eder. Eski yapı ve inşaat şartlarına göre yapılmış yapılar zamanla sağlamlığını yitirir. Kent içerisinde belirlenen bölgelerin yeniden yapılanması, yapıların imar planlarına, güncel yapı denetim esaslarına uygun şekilde yeniden inşa edilmesine kentsel dönüşüm denir.  Kentsel dönüşüm kapsamında uygulanan projeler belirlenen fiziksel koşulların yanı sıra dokusal uygunluk normlarına göre de yapılandırılır.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm kapsamında bina güçlendirme yapılması ile ilgili merak edilen detaylar;

Kentsel dönüşüm kapsamında özellikle risk teşkil ettiği düşünülen binalarda kat maliklerinden birinin riskli yapı raporu alması durumunda, kat malikleri, kat mülkiyeti kanununa göre 4/5 oranını sağlaması ile güçlendirme kararı alabilir. Binanın depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için 4/5 oranı sağlanamıyorsa tespit davası açılarak maliklerin avantajına olan bina güçlendirme oluru mahkeme kararıyla alınabilir.

Mahkeme kararının alınması için hazırlanacak güçlendirme raporu, güçlendirme proje ve hesapları hukuki süreçte mahkemeye sunulabilir. Güçlendirme kararı alırken, binanın yeni imar durumunda varsa alan kayıplarını göz önüne alınır. Güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranı %40’ı geçmemelidir.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların güçlendirilmesinde kentsel dönüşümün tüm avantajları geçerlidir. Buna göre daire sahiplerine 2021 yılı için büyük şehirlerde aylık 1.150 TL kira yardımı yapılmaktaydı. Önce 2023 Mart ayında sonrasında ise 2024 yılı Ocak ayında bu tutar güncellendi. Kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirme çalışmaları için ise destek verilmesinin de önünün açılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü biliniyor.

Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak bina yenileme çalışmaları için maliklerin sahip oldukları hisse oranında 2/3 oran aranmaktadır. Büyük şehirlerde İstanbul için 5.500 TL, diğer şehirler Ankara, İzmir, Antalya, Bursa için 4.500 TL kira yardımı ve uygun faiz oranlı kredi olanağı sağlanmaktadır. Kredi desteği için ise henüz çalışmalar devam etmektedir.

Kentsel Dönüşüm İnşaat Süreci

Binanın kentsel dönüşüme girmesi ile ilgili olarak bina sakinlerinin anlaşması sürecin ilk ayağıdır. Bina içerisindeki mülk sahiplerinin, kat maliklerinin anlaşmasının ardından aşamalar çok daha hızlı yürüyecektir.

Kentsel dönüşüm konusunda tecrübeli, bu alanda iş bitirme belgeleri olan, teknik kadrosunda özellikle mühendis ve mimar bulunan bir firma ile Kentsel Dönüşüm Sözleşmesi imzalamak, çalışmaların daha hızlı ve daha güvenli yürümesini sağlayacağı gibi, yeni yapılacak inşaatın mevcut yönetmeliklere uygun, doğru kalite standartlarında inşa edilmesini temin edecektir.

Doğru bir kentsel dönüşüm firması ile çalışmak, sürecin hızlı ve kolay bir şekilde ilerlemesini sağlayacağı gibi tüm prosedürlerin uygulanması ve denetlenmesini de kolaylaştıracaktır.

Kentsel Dönüşüm İnşaat Aşamaları

Kentsel Dönüşüm kapsamında bina yıkımı nasıl olur? gibi sorularınız için Kentsel Dönüşüm projelerinde izlenen aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Yapının bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğü yada Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler edinilir. Projelerin arşivlerde bulunamadığı durumlarda mimari ekibimiz tarafından röleve çalışmaları ve taşıyıcı sistem numune ve gözlemleri yapılır.
 • Yapıya “Deprem Risk Raporu” almak için yapıya ait varsa mevcut projeler, tapu (Daire Tapusu, Kat mülkiyeti yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müdürlüğü’nden alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘na ANIL İNŞAAT tarafından başvuru yapılır.
 • ANIL İNŞAAT ekiplerinin yapıda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu yapı için detaylı Deprem Risk Raporu hazırlanır.
 • Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Deprem Risk Raporu ANIL İNŞAAT tarafından bağlı bulunulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı eşliğinde sunulur.
 • Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu yapı riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile yapının tapu kütüğüne “Riskli Yapı” şerhini koyar. (bu durumda yapının alım satımı yapılabilir)
 • İlgili Tapu Müdürlüğü’nden tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. Bu aşamada resmi yazının tebligatını takip eden 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkı bulunur. Resmi yazının tebliğinden sonra yapı riskli ise 60(altmış) gün içinde yapı maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile “Bina Ortak Karar Protokolü” hazırlanıp imza altına alınır. Burada ilgili yapıda pay sahiplerinin binayı ne zaman nasıl hangi şekilde hangi firmaya ve hangi dağılımla yaptırılacağının kararı oluşturulur.
 • Bina Ortak Karar Protokolü bağlı olan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Buradaki önemli nokta 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınamaz ise yapı için Bakanlıkça yıkım kararı çıkabilir.
 • Yapının kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için yapının bağlı bulunduğu belediyeden ruhsat alınır.
 • Yapının yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira ya da yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz)
 • Kentsel Dönüşüm kira yardımı için yerel belediyeler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne başvurulur. 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşümde kira yardımı mümkündür. Bu kira yardımı büyük şehirlerde 18 ay / Aylık 5.500 TL ile sınırlıdır.
 • Yapının yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit – inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşaatına başlanır. Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni yapılacak inşaat, yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullanıldı ise bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetime tabi tutulur.
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan betonarme yapı için bağlı olunan belediyeden yapının depreme dayanıklı ve projesine uygun yapılan eksiksiz bina anlamına gelen iskanlı tapusu alınır.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgeleri

Kentsel Dönüşüm kapsamında binanızın yeniden yapılandırılmasını istiyorsanız binanızın durumuyla ilgili detaylı bir analiz yaptırmak doğru olacaktır. ANIL İNŞAAT ekipleri tarafından yapılan teknik analizlerin ardından en doğru müteahhitlik çözümü size sunulur.

Kentsel Dönüşüm kapsamında binanın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çeşitli hizmetlerden söz etmek mümkündür. Bunlar keşif, analiz, proje, uygulama olarak çeşitli başlıklarda sıralanabilir. Müteahhitlik hizmeti kentsel dönüşüm uygulaması içerisinde yer alan uygulama fazlarından biridir.

Kentsel Dönüşüm Bina Yenileme İçin Neler Gerekir?

Kentsel Dönüşüm ile binanın yenilenmesi için öncelikle Deprem Risk Raporu alınması gerekir. Bu rapor sonrasında kentsel dönüşüm kredisi, vergi ve harç muafiyetleri kapsamında binalardaki hak sahipleri, kendi seçtikleri firma ile depreme güvenli yeni binalarını inşa edebilir.

Kentsel Dönüşüm Hangi Şehirlerde Olacak?

Kentsel Dönüşüm Türkiye’de tüm illeri ve ilçeleri kapsıyor.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Bina Nasıl Yıkılır?

Riskli bölge ve riskli bina tespitleri sonrasında yıktırma işlemleri sadece bina ve enkaz bedeline bağlı şekilde yürütülür. Buna göre Kentsel Dönüşüm kapsamında anlaşılan müteahhit gerekli izinleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirir.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binasının Yıkılmasını İstemeyenler Ne Yapabilir?

Kentsel Dönüşüm için belirlenen imar alanlarında kamulaştırma yapılıyor olacak. Burada da oluşacak ihtilaflar yalnız bedele ilişkin olarak riskli alan ve riskli bina tespitleri ile yıktırma iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece bina ve enkaz bedeline ilişkin olarak yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Riskli binaların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanması öngörülüyor.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Mevcut Binaya Fazladan Kat Eklenebilir Mi?

Kentsel Dönüşüm kapsamında mevcut binaya fazladan kat ekleme veya fazladan imar alma gibi opsiyonlar binanın bağlı bulunduğu belediyenin imar koşullarına göre değişmektedir. Ama Kentsel Dönüşümün asıl amacı mevcut yapıların depreme dayanıklı olarak sağlamlaştırılması olduğundan nihai amaç bu olmamalıdır.

Kentsel Dönüşüm İçin Binada 2/3 Çoğunluk Oluşmazsa Ne Olur?

Kentsel Dönüşüm için bina kat malikleri çoğunluğu sağlayamazlarsa Bakanlık veya TOKİ acil kamulaştırma yapabiliyor.
Üstündeki bina/yapı yıkılmış olan arsanın sahiplerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebiliyor.

Kentsel Dönüşüm Ne Kadar Sürer?

Kentsel dönüşüm kapsamında bina eğer yıkılacaksa gerekli izinlerin alınması proje çalışmaları ve teknik işlemler dahil binanın yıkım ve yeniden yapılma süreci ortalama 1,5 yıl sürebilir. Bu süre zarfında kira yardımından faydalanabilir bina inşa edilene kadar geçici süreyle teşvik kapsamında kirada kalabilirsiniz. Bina yıkılmaksızın yapılacak güçlendirme çalışması ise ortalama 4-6 ay arasında sürmektedir.

Kentsel Dönüşüm’ün Avantajları Nelerdir? Kentsel Dönüşüm Ne Sağlar?

Bina ve daire sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı teşviklerinden yararlanabilir. Kiracılar ise yeni daire almak istediklerinde devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi ve taşınma parası alabilir. Yeni bina için tüm noter harcı, belediye ve tapu giderlerine de ayrıca muafiyet bulunmaktadır. Tüm bunların yanında kentsel dönüşüm kapsamında yapacağınız yenileme ile mevcut taşınmazınızın değeri 3 katına kadar arttırabilirsiniz. Ömrü 20 yılın üstündeki binalar yapılan araştırmalara göre her yıl %0,3 değerinde değer kaybetmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Binayı İllaki Yıkmak Mı Gerekir?

Hayır. Bina bağlı olduğu belediye imarına göre yeni yapıldığında daha az kat imarı alıyorsa ve güçlendirme çalışması ile riskli yapı durumu ortadan kalkabiliyor ise mevcut bina güçlendirilerek renove edilebilir ve bina güçlendirme çalışması yapılabilir.

Kentsel Dönüşüm Müteahhitlik Hizmeti Nasıl Alınır?

ANIL İNŞAAT’ın Kentsel Dönüşüm kapsamında sunduğu müteahhitlik hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak için iletişim bölümündeki iletişim bilgilerimizden bizi arayarak hemen bir Kentsel Dönüşüm Uzmanı ile temasa geçebilirsiniz.

Kentsel dönüşüm çalışmaları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Ne Kadara Mal Olur?

İnsan hayatı hayattaki tüm önceliklerin başında gelir. Geçmişte kullanılan yanlış inşaat teknikleri, yetersiz teknik bilgi ve eksik malzeme kullanımı nedeniyle yapılan dayanıksız yapılar güvenlik açısından tehdit oluşturur. Peki kentsel dönüşüm kapsamında yeni yönetmeliklere uygun güncel inşaat teknolojileri kullanılarak yapılacak konutun inşası ya da yeniden yapılması ne kadara mal olur? Kentsel dönüşüm maliyeti nedir? Kentsel dönüşüm ne kadar mal olur? Bu soruları yanıtlarını Kentsel Dönüşüm Maliyetleri başlığı altında sizin için özetledik.

Kentsel Dönüşüm Maliyetleri

Kentsel dönüşümde maliyetleri belirleyen esas unsur kullanılacak malzeme kalitesidir. Binanın iç ve dış kozmetiğiyle ilgili noktalarda farklı zevklere uygun çeşitli farklı marka ve modeller ile her zevke uygun modern mimari ve tasarım uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür. Binanın yapımı ve dayanıklılığıyla ilgili olan kısımlarda kullanılacak malzemelerin kalite esasları ise yönetmeliklerle belirlenmiş durumdadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılacak bir binada kullanılacak temel bileşenler (örn: demir,beton vb.) yasal spektleri ile kullanılmak zorundadır. İnşaat sektörü içerisindeki dinamiklik ile birlikte inşaatta kullanılan temel inşaat malzemeleri ve işçilik ücretleri döviz kuru bazında günden güne farklılık gösterir. Temel bileşenlerdeki fiyatlar talebe göre yükselip alçalabilir.

Fiyatlandırma aşamasında farklı Kentsel dönüşüm firmaları farklı ücretlendirme politikaları uyguluyor olabilir. Burada önemli nokta maliyetleri değiştiren konu başlıklarında oluşan fiyat farklılıklarıdır. İnşaatın üretim aşamasında kullanılacak malzemelerin ardından inşaatın içinde ve dış kaplamasında uygulanacak yöntemler kentsel dönüşüm maliyetini doğrudan etkiler. Bu yüzden de kentsel dönüşüm yaptıracakların, maliyet hesaplama noktasında en ekonomik rakamları seçmek yerine, piyasadaki en gerçekçi rakamlara yönelmeleri daha doğru olacaktır. Kentsel Dönüşüm Maliyeti için de en az üç inşaat firmasından fiyat teklifi almalı ve detaylar incelenmeli öte yandan tecrübeler de karşılaştırılmalıdır. İnşaat maliyetleri sürekli yükselme eğiliminde olduğundan, kurumsal olmayan inşaat firmalarının yükselen maliyetleri doğru hesaplayamamaları nedeniyle inşaatları yarım bırakmak zorunda kaldığı örnekler geçmişte maalesef yaşanmıştır; birçok daire sahibi mağdur olmuştur. Kentsel dönüşümde maliyet artışlarından en az düzeyde etkilenmek için yapılması gereken, sürece bir an önce karar verip başlamaktır.

Kentsel Dönüşüm Fiyatları

Kentsel Dönüşümde Maliyet Tablosu

İnşaat maliyetleri güncel veriler ile doğru orantılıdır. İnşaat sürecinde kullanılan malzemelerin birim fiyatları döviz kuru, işçilik maliyeti, enflasyon gibi pek çok değişkenden etkilenmektedir. Bugün başlanacak bir inşaat ile, 1 ay sonra başlanacak bir inşaatın maliyetleri güncel kur ve enflasyon oranları derecesinde değişkenlik gösterecektir. Kentsel dönüşüm maliyeti ile ilgili bir maliyet tablosu hazırladık. Kentsel dönüşüm maliyet tablosuna buradan ulaşabilirsiniz. Tablodaki fiyatlandırmaların yukarıda anlatıldığı gibi farklı etmenlere bağlı olarak değişebileceğini buna bağlı olarak Kentsel Dönüşüm Maliyetinin etkilenebileceğini unutmamak gerekir.

Bina yenileme sürecinde Devlet, binasını yenileyenler için 6306 sayılı yasa ile tüm hakları koruma altına almıştır.

Kentsel Dönüşümde Metrekare Fiyatları

Kentsel dönüşüm inşaatlarında metrekare fiyatları yapının bulunduğu ilçe, konum, arazi koşulları, ince işçilik detaylarına göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul’da farklı ilçelerde değişiklik göstermek üzere kentsel dönüşüm metrekare fiyatları 25.000 TL ile 50.000 TL arasında fiyatlandırılıyor.

Kentsel Dönüşüm Kaç Yıllık Binaları Kapsıyor?

Kentsel dönüşüm hangi binaları kapsıyor sorusunun yanıtı olarak, betonarme binaların yaşlarından bağımsız bir şekilde kullanılan malzeme ve zemin koşulları göz önüne alındığında ömrünü tamamlaması durumunda kentsel dönüşüm kapsamına girebileceği söylenebilir. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kentsel Dönüşüm Kanununda binalar için yıl veya yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm eski binalar kaç yıllık olursa olsun bu kapsama girebilir.

Örneğin, kanuna göre, Türkiye’nin deprem riski yüksek bölgelerindeki binaların yaşı 20 yılı aşmışsa ve deprem güvenliği açısından uygun değilse, yenilenmesi gerekmektedir. Ancak, bina yaşına bağlı olarak başka faktörler de dikkate alınarak, yenileme kararı verilir. Bu faktörler arasında, bina sağlamlığı, risk durumu, çevre düzenlemesi ve altyapı iyileştirme gibi etmenler yer alabilir.

Sonuç olarak, kentsel dönüşüm projeleri için evin yaşı, projenin amacına ve yerel mevzuata göre değişebilir. Binaların yenilenmesi veya güçlendirilmesi, risk durumuna göre belirlenir ve genellikle bina yaşı tek başına bir faktör değildir.

Kentsel Dönüşüm Başvurusu Nasıl Yapılır?

Depremlerin sık sık yaşandığı ülkemizde, konut sahipleri evlerinde kendini daha güvende hissetmek istiyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde İstanbul kenti deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan iller arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul’un belirli bölgeleri, fay hattı üzerinde daha hassas bölgelerde yer alıyor. 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 saylı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun bir diğer adıyla Kentsel Dönüşüm Kanunu depreme dayanıksız eski binaları bağlı olduğu belediyenin imar koşullarına göre yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Bunun için binada oturan herhangi bir kat malikinin ANIL İNŞAAT’ı arayıp bilgi talep etmesi yeterli.

Bilimsel çalışmalara göre İstanbul’da deprem riski 4 ayrı kademede değerlendiriliyor.

Kentsel Dönüşüm 4

İstanbul’un fay hattı üzerinde yer alan ve bilimsel verilere göre tehlikeli sınıfta yer alan ilçeleri arasında Avrupa Yakası için Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Ataköy, Zeytinburnu, Fatih; Anadolu Yakası için Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ve Kartal bulunuyor.

İstanbul’un böylesine bir tehlikeyle karşı karşıya olması kentsel dönüşüm kapsamında binaların yenilenmesini zaruri hale getiriyor.

Konut sahipleri eskimiş ve depreme dayanıksız yapılarını Kentsel Dönüşüm kapsamında yenileme fırsatına sahip. Kentsel Dönüşüm Projeleri ile evleri depreme dayanıklı halde kent dokusuna uygun sosyal ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde yeniden inşa etmek mümkün. Peki kentsel dönüşümün aşamaları neler?

 • Kentsel dönüşüme karar verme
 • Kat maliklerinin anlaşması
 • Risk raporu
 • Mühendislik firması seçme
 • Sözleşme süreci
 • Kentsel dönüşüm için başvuru

Kentsel Dönüşüm Sözleşme Hazırlama konusunda çalıştığınız inşaat firmasının şeffaf bir şekilde Kentsel Dönüşüm Sözleşme İçeriği ni hazırlaması inşaatta kullanılacak malzeme ve inşaat esasları, tamamlanma süresi vb. konularda sizi doğru yönlendirmesi önem taşır.

Binanız için deprem risk raporu hazırlatılması için binanızda tek bir kat sahibinin başvurusu yeterlidir. Risk raporu aşamasını anlaşma yapacağınız mühendislik firması ile birlikte yürütmeniz bu aşamada kolaylık sağlayacaktır. Sonraki aşamada kentsel dönüşüm için başvuru yapılması gerekir.

Kentsel Dönüşümde Toplanması Gereken Evraklar

Kentsel dönüşümde toplanması gereken evrak listesi şu şekildedir;

 1. Başvuru
 2. Tapu Fotokopisi
 3. (Tapu Sahibi) kimlik fotokopisi
 4. (Tapudan alınmış) Hisse döküm yazısı
 5. (Belediyeden alınmış) Adres doğrulama yazısı
 6. (Belediyeden alınmış) Emlak Bildirim Yazısı
 7. (Vekaletle yapılacak ise 6306 sayılı kanun ibareli vekaletname)

Yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte müteahhit firma belediyeye giderek işlemleri başlatacaktır. Sonrasında ise bankalara başvuru yaparak kredi için teklif alabilirsiniz, düşük faizli, geri ödeme destekli kredilerden faydalanarak evinizin kentsel dönüşüm süreçlerini başlatabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm için yüzde kaç gerekli?

Eğer ki bina ya da site olarak bir yönetim ile yenileme yapılacak ise yönetim toplantısı yapılmalı ve site sakinlerine bu konuda bilgi verilmelidir. Kentsel Dönüşüm Yönetim toplantısı yapılacağı hazırlanacak bir toplantı tebligatı ile tüm sakinlere iletilmeli ve toplantı gündemi maddeler halinde yazılmalıdır. Tüm kat sakinlerine yönetmeliğin esasları ve yapılacak işlemler anlatılmalı ve gerekliliği belirtilmelidir. 2/3 çoğunluğun kentsel dönüşüm için %66 yeterlidir. Çoğunluğun kentsel dönüşüm için onay vermesi ile işlemlere başlanabileceği gibi her kat için desteklerden yararlanılabilir.

Kentsel dönüşüm eski evlerin yeniden, daha güvenli binalar haline getireceği gibi, yeni teknoloji ile yapılmış binaların ısı yalıtımları  daha düşük ısınma ve soğutma giderleri sağlayacağı için ekonomik destekleri de olacaktır.

Binanızı kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek için bize ulaşın! 0212 544 0 408

Kentsel Dönüşüm Devlet Desteği Nedir?

Depremi yalnızca depremler yaşandıktan sonra hatırlıyoruz. Peki evlerimize zarar veren yalnızca deprem mi? Binalar yalnızca depremlerden ötürü mü yıkılıyor? Bir binanın ömrü ne kadar? Evinizin güvenliği yeterli mi? Daha pek çok soru sorabiliriz, önemli olan sorulara giden cevaplarda neyi ne kadar biliyoruz ve konuya ne kadar hakimiz. Evlerinizden şüpheniz varsa ve yepyeni, güvenli, sağlam ve kaliteli evlere ulaşmak için devlet destekleri ile ekonomik ve hızlı bir şekilde evlerinizi yenilemenin yolu olan Kentsel Dönüşüm Süreci hakkında neler biliyoruz? Bu süreç nasıl işliyor ve ne gibi yollardan ilerliyorsunuz bu konuda bilgi ve tecrübeniz bir komşumun akrabası yaptırdı duyumlarından ibaret mi? Gelin hep birlikte bu süreci inceleyelim.

Bu sorunun cevabı çok basit ve nettir, evet Kentsel Dönüşüm Devlet Desteği bulunmaktadır. Kredi faiz oranları, kira destekleri, tapu, harç konularında destekler gibi güncellenen ve yenilenen pek çok destekler bulunmaktadır. Burada iyi bir kentsel dönüşüm firması ile çalışmanız durumunda bina ile ilgili desteklerin tamamı, tam hak edişiniz ile kullanma imkanı sunulur. Bilindiği gibi devlet tarafından sunulan destekler, konu her ne olursa olsun doğru başvuru ve doğru yolların izlenmesi ve işleyişlerin mevzuatlara uygun yürümesi durumunda alınabilmekte ve kullandırılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nedir?

Afet bölgesindeki riskli yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilebilir. Bu noktada evleri yeniden inşa edilen kişilerin mağdur durumda kalmaması için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun gereği kira yardımı verilir. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı adı verilen bu yardım; 48 ayı geçmeyecek şartlarla verilir. 

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı almak için, tahliyeden itibariyle en fazla 1 yıl içerisinde belediyelere başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru sırasında nüfus kimlik fotokopisi, güncel tapu kaydı ve belgesi gereklidir. 

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı’ndan yararlanmak isteyen gayrimenkul sahiplerinin ve kiracıların, bunun için öncesinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.

Dönüşüm kapsamına alınan yapılar tespit edildikten sonra faydalanılabilen Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı, tahliye kararı sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda alınabiliyor. Hak sahipleri tarafından doldurulması gereken belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere, 18 ay boyunca Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı yapılır. 

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı’ndan yararlanabilmek için gerekli belgeler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı başvurusunda bulunan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,
 • Güncel olması şartıyla tapu kaydı ve tapu belgesi,
 • Başvuruda bulunan kişinin kira yardımı ve başvuru işlemi için dolduracağı başvuru dilekçesi,
 • Hakkında kira yardımı alınacak bina ya da evin hasarlı ve riski olduğunu ispatlayan rapor ve yıkım formu belgesi,
 • Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası’nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,
 • Kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde başvuru sahiplerine herhangi bir fatura düzenlenerek, fatura işlem kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir.

Kentsel dönüşüm kira yardımı kimler alabilir sorusunun cevabı ise oldukça açıktır. Kentsel dönüşüm alanında ya da başka bir tabirle riskli alanda ikamet eden kişiler kira yardımı alabiliyor. İkamet şartı ise faturalarla ispatlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 2

Kira Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kira yardımı sorgulama işlemi, en çok merak edilen aşamalar arasında yer alıyor. Bizzat başvuru yapan şahıslar, ilgili belgeleri teslim ettikten sonra kira yardımlarını sorgulayabilmektedirler. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı başvuruları genelde 20 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvuru sonucunuzu e-devlet üzerinden; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgisi sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımları 2024

Kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyenler, belirlenen şartları sağladığı takdirde kira yardımı alabiliyor. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımları’nın tutarı, şehre ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranına göre her yıl değişmektedir. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımları 2021 tutarı 715 TL ile 1150 TL arasında değişiklik gösteriyordu. 2024 yılına girildiğinde kira yardımı tutarı güncellendi. Peki kentsel dönüşümde 2024 kira yardımı ne kadar oldu? Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı tutarı 2024 yılında Devlet tarafından verilen birçok desteğin güncellenmesi ile birlikte İstanbul için 5.500 TL olarak belirlendi. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa için 4.500 TL, Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van için 3.750 TL, diğer iller için ise 3.000 TL olarak açıklanmıştır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Kaç Ay?

Maliklere ikamet şartı aranmaksızın, aynı türden en fazla 1 bağımsız bölüm için kira yardımı yapılır. 6306 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca riskli yapı tespiti yapılan yapıların hak sahiplerine bakanlıkça Kira Yardımı Kılavuzu ile belirlenen şartları sağlaması halinde 18 ay boyunca kira yardımı yapılabilir. Maliklerden riskli yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, riskli yapıda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi ikamet ediyor ise riskli yapının tahliye edildiğine dair ilgili belediyesinden alınacak yazı istenir.

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Mal Sahiplerine Yardım Var Mı?

Kentsel Dönüşüm Devlet Desteği 2021 yılı itibari ile 750 TL ile 1.500 TL arasında değişmekteydi. Büyükşehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı tavan fiyatlardan verilmektedir. Bir diğer yardım ise düşük faizli kredilerdir. Riskli yapı sürecindeki yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşüm sürecinde mal sahiplerine düşük faizli kredi sağlanması çalışmalarının devam ettiği bilinmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında verilecek kredinin 2 yıl geri ödemesiz olması ön görülmektedir. Kentsel dönüşümde yardımlar, kredi faiz oranları, kira destekleri gibi yardımlar ve rakamlar yıldan yıla güncellenmektedir. Dolayısıyla kredi faiz oranları belirli sürelerde güncellenmekte ve verilecek tutarlar da güncellenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı Nedir?

Taşınmanın hem zorlu bir süreç hem de maddi kaynak gerektiren bir işlem olduğu biliniyor. Ancak kentsel dönüşüm gibi sizi taşınmak zorunda bırakacak önemli bir durumun içindeyseniz, Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı‘ndan yararlanarak bu yükünüzü hafifletmeniz mümkün. 

Devlet tarafından vatandaşlara sunulan bir destek olan taşınma yardımından; kentsel dönüşüm kapsamında taşınmak zorunda kalan herkes faydalanabilir. Kentsel dönüşüm nedeniyle mağdur olmanın önüne geçmek için sunulan Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı kapsamında Devlet hem kira hem de taşınma giderleri için vatandaşlara ödeme yapıyor.

10 yılı aşkın süredir Türkiye’de devam eden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, riskli bölgelerde dayanıklı ve yeni binaların inşası devam ediyor. Doğal afet nedeniyle risk altında olan ya da zarar gören binalarda oturan ve evleri kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek olan vatandaşlar, istenen belgeleri teslim ettikten sonra bu yardımdan faydalanabilir. 

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımından yararlanabilecek kişiler ise şu şekildedir: 

 • Riskli bölgede bulunan veya zarar görmüş; kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan bir konut ya da iş yerinde bulunan kiracılar,   
 • 6306 numaralı kanun çerçevesindeki sözleşme ile binası tahliye edilmiş olan kişiler.

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı 2

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı ve Ücreti Nasıl Alınır?

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı Başvurusu yaparak, devletin sunduğu bu yardımdan yararlanabilirsiniz. Başvuruyu yapmak için gerekli belgeleri tahliye kararını takriben 1 yıl, yıkım tarihinden itibaren ise 3 ay süreyle yapabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvurusu için gerekli belgeler, konut ve iş yeri kiracıları için farklılık göstermektedir. 

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvurusu yapacak konut kiracısı olan vatandaşlar için gerekli belgeler şu şekildedir. 

 • Islak imzalı yeni adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı
 • Kamu bankalarından birinde açılmış olan vadesiz hesabın cüzdan fotokopisi
 • Riskli yapı olduğunu belirten yazının/belgenin fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müdürlüğü’nden alabileceğiniz başvuru formu
 • İkametgah belgesi ya da son 3 aya ait elektrik, su ya da doğalgaz faturalarından birinin aslı

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvurusu yapacak iş yeri kiracısı olan kişilerin tamamlaması gereken belgeler ise aşağıdaki gibidir: 

 • Başvuru formu
 • Riski bina ve yeni taşınılacak olan binaya ait vergi levhası
 • Riskli yapı belirtme yazısı fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Kamu bankalarında açılmış olan hesap numarası ile IBAN numarasını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvurusu için gerekli olan tüm belgeleri tamamladıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müdürlükleri ya da belediye birimlerine başvuru yapabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı Ne Zaman Alınır?

Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvurusu için belirli bir zaman dilimi vardır. Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvurusunun tahliye kararı tarihinden itibaren 1 yıl içinde ya da riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde yapılması gerekmektedir. 

Kentsel Dönüşüm Hakları sürekli kontrol edilmeli ve başvuru yapacağınız tarihe en yakın dönemde hazırlanmış yeni yasal güncellemeler de incelenmelidir. Kentsel dönüşümle ilgili yönetmelikler zamana bağlı olarak kira desteklerinden, faiz oranlarına, istenilen belgelerden maliyetlere birçok bilgi değişkenlik gösterebilir. En güncel bilgiler için bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bu gönderi ne kadar faydalı oldu?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı 5 / 5. Oy sayısı: 83

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Uzmanla Görüşün