Deprem Analizi

17 Ağustos 1999 depreminden sonra bina güvenliği ve deprem riski konuları çok fazla gündeme gelmişti. Yaşadığımız binaların güvenliği hem toplum sağlığı ve huzuru, hem de gelecek nesiller için büyük önem arz ediyor. Olası bir deprem durumunda içinde yaşadığımız binanın nasıl reaksiyon göstereceğini tahmin etmek, can güvenliğini güvence altına almak anlamına geliyor. Özellikle betonarme yapılarda yapının durumunu oturduğu zemin koşullarını, yapıldığı tarihten günümüze kullanılan malzemelerde ortaya çıkan bozulmaları gözlemlemek ve bilimsel olarak ölçümlemek mümkün. 

Teknolojinin gelişmesiyle inşaat alanındaki çözümler de günden güne farklılık gösteriyor. Teknoloji ile paralel olarak inşaat ve yapı endüstrisi de geliştirilen enstrümanlarla daha güvenli yapılar inşa etmeyi mümkün kılarken, mevcut yapıların da analizini daha iyi yapabilmeye olanak sağlıyor. Peki betonarme binalar için deprem analizi nasıl yapılır? Bir yapının olası bir depremde nasıl tepki vereceği nasıl anlaşılır? Bu soruları sizin için yanıtladık.

Deprem Nedir?

Yer altındaki beklenmeyen hareketlerin neticesinde oluşan enerji ile zeminde gerçekleşen çatlamalarla oluşan sarsıntıya deprem adı verilir. Deprem halk arasında zelzele olarak da tanımlanır. Yer kabuğunun altında yaşanan sarsıntılar sismik cihazlarla ölçülür ve depremin şiddeti ölçülür. Yer altında yaşanan sarsıntıların en sert biçimde yaşandığı ve bu sarsıntıların yer yüzüne en yakın noktası tespit edilerek depremin merkez noktası bulunur.  

Fay Hattı Nedir?

Deprem konusu geçtiğinde en fazla kullanılan ifadelerden biri de fay hattıdır. Fay yer kabuğunun altında bulunan katmanlara verilen isimdir. Bu katmanlardaki çatlaklar ve kırıklardan yaşanabilecek sarsıntılar tahmin edilmeye çalışılır.

Deprem Analizi İçin Ne Gereklidir?

Deprem analizi betonarme binalarda binanın beklenmeyen bir sarsıntı durumunda nasıl reaksiyon göstereceğini tahmin etmek için yapılan çalışmadır. Deprem analizi binanın mevcut sağlamlık durumunu anlayabilmek için gereklidir.

Deprem analizi konusunu daha iyi anlamak için içindeki kavramları tanımlamakta fayda var. Öncelikle deprem ve deprem kavramlarını ele alalım.

Deprem Analizi-2

Deprem Analizi Nasıl Yapılır?

Deprem analizi mevcut binanın dayanıklılığını anlamak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Deprem analizi yapılarak aslında bina bir deprem raporu çalışması ortaya çıkarmak hedeflenir. 

Söz konusu analiz çalışmasında binanın üstüne inşa edildiği zemin koşulları, inşaat sırasında asıl projeye uygun imal edilip edilmediği, proje üzerinde sonradan gerçekleştirilen revizelerin ve fiziki bozuklukların/değişimlerin tespiti yapılıyor.

Bilindiği gibi betonarme binalarda binanın taşıyıcılığını sağlayan 2 önemli faktör demir ve beton malzemeleri. Dolayısıyla bu malzemelerin kalitesi ve projeye uygun kullanımının ve zamanla bu 2 malzemede oluşan dejenerasyonların anlaşılabilmesi için binanın farklı noktalarından karot numunesi alınarak binanın beton kalitesi, sünekliliği dayanıklılık testleri yapılıyor. Beton içerisinde yer alan demirlerin ne kadar korozyona uğrayıp uğramadığı belirleniyor. Bütün bu çalışmalarla birlikte deprem analiz çalışması tamamlanarak aslında binanın röntgeni çekilmiş oluyor.

Binanızın deprem analizi ve proje çalışmaları için bize ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Hemen Arayın