Kentsel Dönüşüm

ANIL İNŞAAT Türkiye’nin çeşitli illerinde yapmış olduğu konut otel ve fabrika inşaatlarıyla temelden bir güvenliğin de adımlarını atıyor. İnşaat sektörüne çağdaş projeler yeni açılımlar gayesiyle yaratıcı çözümleri temelden ihtiyaç sahiplerine sunuyor.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile her proje başlangıcından anahtar teslimine kadar, idari, teknik şartlara uygun, malzeme kalitesinde Dünya standartlarında, proje bazında günümüz değerleriyle örtüşecek ve deprem yönetmeliği gerekliliklerini taşıyacak şekilde tasarlanarak taahhüt edilen zamanda teslim dürüst satış ilkeleri ve tüm ANIL İNŞAAT değerleri ile birlikte kalitemizin hatlarını oluşturur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞAMALARI

Kentsel Dönüşüm’de nasıl bir yol izlenir?

Kentsel Dönüşüm nasıl yaptırılır?

Kentsel Dönüşüm kapsamında bina yıkımı nasıl olur? gibi sorularınız için Kentsel Dönüşüm projelerinde izlenen aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz;

– Yapının bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğü yada Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak
arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler edinilir. Projelerin arşivlerde
bulunamadığı durumlarda mimari ekibimiz tarafından röleve çalışmaları ve taşıyıcı sistem
numune ve gözlemleri yapılır.
– Yapıya “Deprem Risk Raporu” almak için yapıya ait varsa mevcut projeler, tapu (Daire
Tapusu, Kat mülkiyeti yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi,
Tapu Müdürlüğü’nden alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına ANIL İNŞAAT tarafından başvuru yapılır.
– ANIL İNŞAAT ekiplerinin yapıda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu yapı
için detaylı Deprem Risk Raporu hazırlanır.
– Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Deprem Risk Raporu ANIL İNŞAAT tarafından bağlı bulunulan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst
yazı eşliğinde sunulur.
– Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor
sonucu yapı riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğü bir yazı ile yapının tapu kütüğüne “Riskli
Yapı” şerhini koyar. (bu durumda yapının alım satımı yapılabilir)
– İlgili Tapu Müdürlüğü’nden tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. Bu aşamada
resmi yazının tebligatını takip eden 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için
itiraz hakkı bulunur. Resmi yazının tebliğinden sonra yapı riskli ise 60(altmış) gün içinde
yapı maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile “Bina Ortak Karar Protokolü”
hazırlanıp imza altına alınır. Burada ilgili yapıda pay sahiplerinin binayı ne zaman nasıl
hangi şekilde hangi firmaya ve hangi dağılımla yaptırılacağının kararı oluşturulur.
– Bina Ortak Karar Protokolü bağlı olan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Buradaki önemli nokta 2 ay içinde 2/3
çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alınamaz ise yapı için Bakanlıkça
yıkım kararı çıkabilir.
– Yapının kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için
yapının bağlı bulunduğu belediyeden ruhsat alınır.
– Yapının yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan
Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm
kapsamında verilen kira ya da yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda
devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz)
– Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur. Bu kira yardımı
18 ay / Aylık 600TL ile sınırlıdır.
– Yapının yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile
seçeceği müteahhit – inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve kentsel dönüşüm kapsamında
yeni yapı inşaatına başlanır. Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni yapılacak inşaat, yapı
denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullanıldı ise bankaların uzmanları
tarafından her aşamada denetime tabi tutulur.
– Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan betonarme yapı için bağlı olunan
belediyeden yapının depreme dayanıklı ve projesine uygun yapılan eksiksiz bina anlamına
gelen İSKÂNLI TAPUSU alınır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yapılacak yardım ve destekler nelerdir?

Deprem riskli bölgelerde, rezerv olarak nitelendirilen yapı alanlarında yada risk taşıyan yapılarda yaşayanlara 18 aya kadar kira yardımı yada bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanıyor.

Buna ek olarak, Kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmıyor.

Kira yada faiz desteğinden kimler faydalanabiliyor?

Ortak karar ve anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapıları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabiliyor.

Kentsel Dönüşümle ilgili aklınıza takılan diğer soruları Kentsel Dönüşümde Merak Edilen Sorular bölümünde bulabilirsiniz.