Kentsel Dönüşüm hakkında merak edilen tüm sorular.

Kentsel Dönüşüm süreci ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladık.

Deprem kuşağında bulunan Türkiye daha önce yaşadığı depremlerde yönetmeliklere uygun olmayan dayanıksız binalar nedeniyle ciddi can ve mal kayıpları yaşadı.
Kentsel Dönüşüm, yapıların mevcut yönetmeliklere uygun olarak yeniden yapılması veya var olan yapıların güçlendirilmesi böylelikle yapıların depreme dayanıklı modern hale getirilmesi ve yapılan yeni binalar ile şehir dokusunun restore edilmesi anlamına geliyor.

31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 saylı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun bir diğer adıyla Kentsel Dönüşüm Kanunu depreme dayanıksız eski binaları bağlı olduğu belediyenin imar koşullarına göre yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Bunun için binada oturan herhangi bir kat malikinin ANIL İNŞAAT’ı arayıp bilgi talep etmesi yeterli.

Kentsel Dönüşüm ile binanın yenilenmesi için öncelikle Deprem Risk Raporu alınması gerekiyor. Bu rapor sonrasında kentsel dönüşüm kredisi, vergi ve harç muafiyetleri kapsamında binalardaki hak sahipleri kendi seçtikleri firma ile depreme güvenli yeni binalarını inşa edebiliyor.

Kentsel Dönüşüm Türkiye’de tüm illeri ve ilçeleri kapsıyor.

Genellikle eski binaların yapımında hazır beton kullanılmamış ise, beton dayanımları alınan karot numunesi sonuçlarında C10 değerinin altında ise alt katlarda su yalıtımı yapılmamış ise, binanın girişindeki dükkan veya daire tadilatı ile herhangi bir kiriş kolon tadilatı yapıldı ise, kiriş veya kolonlarda çatlaklar oluşmuş ise binanın riskli durumda olabileceği söylenebilir.

Riskli bölge ve riskli bina tespitleri sonrasında yıktırma işlemleri sadece bina ve enkaz bedeline bağlı şekilde yürütülür. Buna göre Kentsel Dönüşüm kapsamında anlaşılan müteahhit gerekli izinleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirir.

Kentsel Dönüşüm için belirlenen imar alanlarında kamulaştırma yapılıyor olacak. Burada da oluşacak ihtilaflar yalnız bedele ilişkin olarak riskli alan ve riskli bina tespitleri ile yıktırma iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece bina ve enkaz bedeline ilişkin olarak yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Riskli binaların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanması öngörülüyor.

Kentsel Dönüşüm kapsamında mevcut binaya fazladan kat ekleme veya fazladan imar alma gibi opsiyonlar binanın bağlı bulunduğu belediyenin imar koşullarına göre değişmektedir. Ama Kentsel Dönüşümün asıl amacı mevcut yapıların depreme dayanıklı olarak sağlamlaştırılması olduğundan nihayi amaç bu olmamalıdır.

Deprem Risk Raporu için mevcut bina ile ilgili herhangi bir kişinin ANIL İNŞAAT’a ulaşması yeterlidir. Bunun için tüm bina sakinlerinin ortak karar almasına gerek yoktur. Talep doğrultusunda ANIL İNŞAAT ekipleri binaya gelerek analiz ve incelemeler yapacak bu doğrultuda Deprem Risk Raporu hazırlayarak bina için bakanlığa sunar. Bakanlık binada oturan herkese binaları için yapılan yapılacak çalışmalar ve bunlarla ilgili sonuçları içeren bir bilgi tebligatı yapar.

Bakanlık tebligatı ardından binada oturanlar / kat malikleri bu tebligatı aldıktan en geç 60 gün içerisinde Kentsel Dönüşüm kapsamında izleyecekleri yola karar verirler. Binanın hangi şekilde ve nasıl kentsel dönüşüme tabi olacağı Bina Ortak Karar Protokolü ile sabitlenir. Bina ortak protokolü belirlenirken 2/3 çoğunluk aranır.

Kentsel Dönüşüm için bina kat malikleri çoğunluğu sağlayamazlarsa Bakanlık veya TOKİ acil kamulaştırma yapabiliyor.
Üstündeki bina/yapı yıkılmış olan arsanın sahiplerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebiliyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında bina eğer yıkılacaksa gerekli izinlerin alınması proje çalışmaları ve teknik işlemler dahil binanın yıkım ve yeniden yapılma süreci ortalama 1,5 yıl sürebilir. Bu süre zarfında kira yardımından faydalanabilir bina inşa edilene kadar geçici süreyle teşvik kapsamında kirada kalabilirsiniz. Bina yıkılmaksızın yapılacak güçlendirme çalışması ise ortalama 4-6 ay arasında sürmektedir.

Bina ve daire sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı teşviklerinden yararlanabilir. Kiracılar ise yeni daire almak istediklerinde devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi ve taşınma parası alabilir. Yeni bina için tüm noter harcı, belediye ve tapu giderlerine de ayrıca muafiyet bulunmakadır. Tüm bunların yanında ketsel dönüşüm kapsamında yapacağınız yenileme ile mevcut taşınmazınızın değerii 3 katına kadar arttırabilirsiniz. Ömrü 20 yılın üstündeki binalar yapılan araştırmalara göre her yıl % 0,3 değerinde değer kaybetmektedir.

Hayır. Bina bağlı olduğu belediye imarına göre yeni yapıldığında daha az kat imarı alıyorsa ve güçlendirme çalışması ile riskli yapı durumu ortadan kalkabiliyor ise mevcut bina güçlendirilerek renove edilebilir ve bina güçlendirme çalışması yapılabilir.

Yapılar için bina güçlendirme çalışmalarının gerekli olup olmadığını, binanın riskli olup olmadığını yapılacak laboratuvar çalışmaları ve onların statik açıdan yorumlayacak inşaat mühendislerinin raporları doğrultusunda karar verilir buna YAPI DAYANIM RAPORU denir.

Deprem Risk Raporu almış binalarda kentsel dönüşüm kredisi daire başı 100.000 TL’ ye kadar çıkabilir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binada en az 1 yıldır oturmakta olan ve kiracı olduğunu belgeleyen kiracılarda başka bir yerden ev satın alırken kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilir.

Kira yardımı alabilmek için öncelikle bina için deprem risk raporu alınmış olmalıdır. Söz konusu kira desteği 18 ay aylık 650 TL’dir. Riskli binada en az 1 yıldır kiracı olan kiracılar ise ayrıca 1.300 TL taşınma yardımı alabiliyor.

Hemen Arayın