Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerde yapıların sağlam ve depreme dayanıklı olması can ve mal güvenliğinin sağlanması için önem teşkil eder. Eski yapı ve inşaat şartlarına göre yapılmış yapılar zamanla sağlamlığını yitirir. Kent içerisinde belirlenen bölgelerin yeniden yapılanması, yapıların imar planlarına, güncel yapı denetim esaslarına uygun şekilde yeniden inşa edilmesine kentsel dönüşüm denir.  Kentsel dönüşüm kapsamında uygulanan projeler belirlenen fiziksel koşulların yanı sıra dokusal uygunluk normlarına göre de yapılandırılır.

Neden Kentsel Dönüşüm Yapılması Gereklidir?

Yapılar her ne kadar içinde bulundukları dönemin güncel trendleri doğrultusunda inşa edilseler de, zaman içerisinde günün değişen koşullarına daha iyi yanıt verebilecek bir duruma getirilmeleri gerekebiliyor.  Zira gerek yapının inşa edildiği zeminde gerçekleşebilecek bir takım deformasyonlar, gerekse mevsim ve kullanım koşullarına göre değişebilen çeşitli etkenler doğrultusunda yapı inşaatlarında kullanılan malzemeler zaman içerisinde fonksiyonlarını kısmen veya bütünüyle kaybedebiliyor.

Kentsel dönüşüm yapıların depreme dayanıklı modern, sosyal ve beşeri ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden yapılmasının yanı sıra, bir kentin mimari dokusunun yenilenmesi anlamına da geliyor. İnşaat teknolojisi her geçen gün değişerek güncelleniyor. Bu değişim ile birlikte yaşam alanlarındaki beklentiler de kuşkusuz payını alıyor. Toplum ihtiyaçlarının değişmesiyle yeni yapılardan beklentiler;

 • Daha fazla otopark alanı
 • Çocuk oyun alanları
 • Sosyal alanlar
 • Konut içerisindeki yaşam alanlarının farklı beklentilere göre dağılımı
 • Peyzaj alanları
 • Ek banyo ve wc beklentileri
 • Teknolojik alt yapı
 • Ekolojik alt yapı
 • Modern tasarım mimarisi
 • Değişen dekorasyon yaklaşımları
 • Akıllı ev uygulamaları
 • İnternet uydu gibi erişim teknolojilerine uygun teknik alt yapı

Kentsel dönüşüm çalışmasıyla birlikte eski yapıya kıyasla yeni yapıda birden fazla avantaj elde edilmiş olur.

Kentsel Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Kentsel dönüşümün avantajları şunlardır;

 • Yeni yapılan binanın mevcut inşaat standartlarına uygun bir şekilde sıfırdan inşaa edilmesi,
 • Varsa değişen zemin koşullarının hesaplamalara katılarak yapının buna göre projelendirilmesi,
 • Binanın depreme daha dayanıklı hale gelmesi,
 • Can ve mal güvenliği,
 • Değişen beklentilere ve ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde projelendirme,
 • Söz konusu taşınmazın gayrimenkul değerinin artması

 

Bir cevap yazın

Hemen Arayın